TSW Print Document | TSW (TuSi Web) 5.4.43 (beta) | TusiSoft | 25 İyul 2024, Cümə axşamı


Mühit indeksləri
Mühit indeksləri

İqtisadi azadlığın klassik tərifi:

İnsanlar o zaman iqtisadi azadlığa malikdirlər ki, güc tətbiq etmədən, fırıldağa və oğurluğa əl atmadan əldə etdikləri mülkiyyət başqalarının hücumlarından müdafiə olunur və onlar başqalarının eyni hüquqlarını pozmadığı anadək öz mülkiyyətindən istifadə etməklə, onu mübadilə və başqasına verməkdə azaddırlar. İqtisadi azadlıq indeksi düzgün yolla əldə edilmiş mülkiyyətin nə dərəcədə qorunduğunu və insanların şəxsi təşəbbüslərinə əsaslanan işlərlə məşğul olma imkanlarını qiymətləndirməlidir.

Ceymc Qvartni və Robert Louson və digərləri
Dünyada iqtisadi azadlıq: 1966-cı il üzrə hesabat

Dünya Bankı