TSW Print Document | TSW (TuSi Web) 5.4.43 (beta) | TusiSoft | 8 Dekabr 2019, Bazar


Qeydiyyat məsələləri ilə əlaqədar qanunvericilik
Qeydiyyat məsələləri ilə əlaqədar qanunvericilik
  1. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında
  2. Fiziki şəxsin vergi uçotuna alınması
  3. Yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatına alınması
  4. Xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatına alınması
  5. Xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin nümayəndəliyi və ya filialının dövlət qeydiyyatına alınması
  6. Dövlət rüsumları