TSW Print Document | TSW (TuSi Web) 5.4.43 (beta) | TusiSoft | 30 May 2020, Şənbə


Sahibkarlığa dəstək
Türkiyədə sahibkarlığa dövlət dəstəyi

Türkiyədə kiçik biznesə dövlət dəstəyi- KOSGEB

Sahibkarlığın Türkiyə nümunəsi (I yazı)

Sahibkarlığın Türkiyə nümunəsi (II yazı)

 

 
Footer

Bu veb-səhifə Amerika xalqının USAID vasitəsilə göstərdiyi səxavətli dəstəyin nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Veb-səhifə "Kiçik sahibkarlığa dəstək" layihəsi çərçivəsində Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu (SBİİYF) tərəfindən hazırlanıb. Burada yerləşdirilən məlumatlar SBİİYF -ə məxsusdur və buna görə USAID və Amerika hökuməti məsuliyyət daşımır.